1

شرایط دریافت جایزه ملی بهره وری چگونه است؟

اجرای جایزه ملّی بهره‌وری و تعالی سازمانی از سال 1382، این امكان را فراهم كرده‌است كه بسیاری از سازمان‌های ایرانی با مدل تعالی سازمانی (EFQM) آشنا شده و از آن به عنوان ابزاری برای اعمال روش‌های نوین مدیریتی در سازمان خود استفاده كنند. حضور فعال سازمان‌ها در فرایند جایزه ملّی بهره‌وری و تعالی سازمانی نشانگر این است كه سازمان‌های برتر ایرانی قصد دارند تا خود را با دیگر سازمان‌ها مقایسه كنند تا به این ترتیب گام‌های بلندتری را در مسیر تعالی برداشته و ضمن افزایش توان رقابتی، بر پایداری سازمان خود افزوده و در تحقق اهداف سازمانی به موفقیت‌های بیشتری دست یابند.

ارزیابی

ارزیابی برای این جایزه بر اساس مدل تعالی سازمان  EFQM انجام می شود. جوایز بر حسب میزان امتیازات اخذ شده از جدول ذیل تبعیت می کند:

 جدول امتیازات

امتیاز کسب شده در ارزیابی ها

جوایز اعطایی

بالای 600

تندیس زرین

501 تا 600

تندیس سیمین

401 تا 500

تندیس بلورین

301 تا 400

گواهی اشتهار در سرآمدی

پایین تر از 300

گواهی اهتمام به سرآمدی