1

ایزو 14001

شرکت مهندسین مشاور سیستم های مدیریتی راژمانسيستم مديريت محيط زيست استاندارد (ISO 14001)

مقدمه:

استاندارد خانواده ISO 14000  شامل استاندارد هاي بين المللي در رابطه با سيستم هاي زيست محيطي مي باشد. اين استاندارد در سال 1996 ميلادي توسط  سازمان بین المللی استاندارد به وجود آمد و ویرایش بعدی این استاندارد در سال 2004 انجام شده است. استاندارد مذکور تضمين کيفيت محصول و ارائه خدمات را به لحاظ هماهنگی با الزامات زيست محيطی و حفظ آن، بيان مي نمايند.

سیستم مدیریت محیط زیست:

سیستم مدیریت زیست محیطی ابزاری است که سازمان را قادر می سازد تا به آن سطحی از عملکرد زیست محیطی که مقرر می دارد ، دست یابد و آن را به طور نظام یافته کنترل نماید. اين سيستم شامل ساختار سازماني، فعاليتهاي طرحريزي، تعريف مسئوليتها، تعيين روش ها و فرآيندها و  همچنين در اختيار گيري منابع لازم براي تهيه، اجرا، بازنگري وحفظ خط مشي زيست محيطي سازمان است. استاندارد ISO 14000 نیز نظیر استاندارد ISO 9001 مبتی بر چرخه بهبود PDCA (برنامه ریزی، اجرا، کنترل و اقدام) می باشد.

هدف از پیاده سازی:

ایجاد زمینه مناسبی برای سازمانها در درک مفاهیم محیط زیستی و بکارگیری روشهای متفاوت در طرحریزی،اجرا و کنترل فرآیندهای سازمان در توجه به رویکرد محیط زیستی فراهم می آورد و منجر به کاهش آلاینده های محیط زیستی میشود.

دامنه کاربرد:

در تمام سازمانها و ارگانهای مختلف برای حفظ محیط زیست ومصرف بهینه کاربرد دارد.

مزایای  پیاده سازی:
 • پیشگیری از آلودگی
 • کاهش پسماند
 • استفاده مجدد از مواد
 • کاهش ریسک فعالیت های زیست محیطی سازمان
 • کنترل هزینه ها و استفاده بهینه مواد اولیه، انرژی و منابع طبیعی
 • توجه به جنبه های زيست محيطی در ارائه خدمات، توليد و کاهش سطح ريسکهای زيست محيطی در فعاليتهای شرکت
 • کاهش اثرات ناگوار ناشی از عملکرد های صنعت بر محیط زیست
 • کنترل هزینه ها و استفاده بهینه مواد اولیه، انرژی و منابع طبیعی
 • بازیافت کنترل شده ضایعات
 • استفاده بهينه از منابع طبيعي
 • صرفه جويي در هزينه و زمان با توجه به نگرش سيستماتيک و آينده نگر
 • افزایش رضايت در محيط و ايجاد انگيزه در کارکنان
 • کسب مزیت رقابتی در مقایسه با رقبا
 • افزایش بهره وری وکاهش بارمالی
 • یگپارچه کردن سیستم های مدیریتی وبهبود روشهای مدیریت
 • کاهش هزینه های ناشی از اتلاف موادو انرژی
 • رعایت قوانین ملی ومرتبط محیط زیستی
 • حفاظت از محیط زیست و توجه به علائق جامعه در این ارتباط