رنکینگ بین المللی رستوران ها و فست فودها

1

رنکینگ بین المللی رستوران ها و فست فودها

شرکت راژمان به نمایندگی شرکت INO Certification services خدمات جدیدی در خصوص رنکینگ رستوران ها ارائه می نماید.

معرفی مدل رنکینگ

مدل رنکینگ بر اساس چک لیست های ISO 22000 ، HACCP ، GMP و FDA تهیه گردیده و به تایید دپارتمان علوم غذایی دانشگاه Clemson university در آمریکا رسیده است و ارزیابی توسط سرممیزین دارای صلاحیت INO CERT انجام می شود.

موضوعات حیاتی این روش عبارتند از:

  1. پرسنل
  2. امکانات، ساختمان ها و محیط کاری
  3. مبارزه با حشرات و حیوانات موذی
  4. تجهیزات و دستگاه ها
  5. کنترل تولید و فرایند

خدمات رنکینگ مونجر به صدور گواهینامه و ثبت گواهینامه در سایت می گردد و رستوران ها در رتبه های 1 ستاره، 2 ستاره،  3 ستاره و رستوران لوکس با سطح 1 تا 5 طبقه بندی می شوند.

مزایا:

  • بررسی سطح بهداشت رستوران
  • ثبت گواهینامه در سایت مرجع اعتبار بخشی شرکت گواهی دهنده
  • معرفی لیست رستوران ها به آژانس های توریستی
  • افزایش اعتبار رستوران
  • افزایش اعتماد مشتریان