1

گواهینامه ایزو 26000

گامی در راه مسئولیت پذیری اجتماعی

دلیل اخذ گواهینامه های ایزو چیست؟ استانداردهای بین المللی ایزو به یک ضرورت و امر ناگزیر در جامعه قرن بیست و یکم تبدیل گردیده اند. بدون آنها بسیاری از جنبه های زندگی ما مانند حمل و نقل، تجارت و غیره با مشکل مواجهه خواهند شد.

استانداردهای ایزو تمام مسائل موجود در زندگی از حوزه سلامت گرفته تا بانکداری، ایمنی اسباب بازی ها فرزندان ما و دستگاه یخچال در خانه ما تحت پوشش قرار می دهند. تلویزیون، پخش کننده های DVD، تلفن های همراه و کامپیوترها همگی به استانداردهای قابلیت کاربری متکی هستند. اندازه کاغذ، فرمت های الکترونیکی فایل ها، درب ها، دستگاه های فکس، سیستم های امنیتی، و بسیاری دیگر از وجود استانداردهای ایزو و اخذ گواهینامه های مربوط به آن سود می برند.

استانداردها نه تنها باعث افزایش ایمنی و عملکرد می شوند بلکه آنها با نشر و همگانی سازی دانش دنیا را متحدتر ساخته، نوآوری را ترویج و امر تجارت را تسهیل می سازند.

یک زبان واحد

استانداردهای ایزو داو ستد محصولات و خدمات را در بازار بین المللی میسر می سازند و کشور ها را در بخش های علمی، فناوری، و تولیدی به همکاری با یکدیگر تشویق می کند. هدف از اخد گواهینامه ایزو رسیدن به راهکارهای مدونی است که بصورت بین المللی پذیرفته و اجرا می شوند.

در دنیایی که ابزار و مفاهیم از مدیریت مسئولیت اجتماعی حمایت می کنند، طیف وسیعی از گزینه ها وجود دارد، از اخذ گواهینامه ایزو 14001 و استاندارد مدیریت پاسخگویی اجتماعی (SA 8000) گرفته تا اظهارنامه حقوق بشر و قوانین تعهد جهانی همگی نمونه هایی از ین گزینه های پیش رو هستند.

اخذ گواهینامه ایزو 26000 مزایای زیر را دربر دارد:

  • ارائه درکی جهانی درباره مسئله مسئولیت پذیری اجتماعی، و بنابراین ایجاد یک نقطه مرجع که قابل فهم است، تائید شده و در تمام کشورها منتشر گردیده است؛
  • فراهم سازی فرصتی برای افراد به منظور توسعه و بهبود الزاماتی که بر آنها اثر دارد. این موضوع بیشتر به کشورهای درحال توسعه مربوط است، که مشارکت کمیتری در خلق سیستم مسئولیت پذیری کنونی داشته اند، و تضمینی نبود که اولویت ها و نگرانی های آنها به درستی پوشش داده شده باشد؛
  • هموار ساختن زمین بازی در سطح جهانی برای سازمان های تجاری، کشورهای توسعه یافته، کشورهای درحال توسعه و همه سهامداران مختلف؛
  • تقویت دامنه تجربیات و تخصص ها در زمینه مسئولیت پذیری اجتماعی، که منجر به دست آوردهایی می شوند که می توان آنها را جایگزین استانداردهای ضعیف و کم اثر کرد، و در عین حال استفاده از فناوری و راهکارهای برتر را ترویج نمود؛
  • کاهش هزینه تراکنش های مالی، ارتقا سطح مراودات و تسهیل معاملات در سطح بین المللی؛
  • افزودن اعتماد در زمینه مسئولیت پذیری اجتماعی توسط استانداردی که گواهینامه آن با تائید مراجع معتبر پیاده سازی شده و توسعه یافته.

استاندارد ایزو 26000 ابزاری عملی برای اجرای تعهدات اخلاقی سازمان ها در امور روزمره آنهاست.