1

مزایای اجرای ایزو:

مزایای اجرای یک سیستم مدیریت کیفیتی (QMS)

شناخت بین المللی

پروسه ها و سیستم های داخلی که توسط سازمان استاندارد های بین المللی (ISO) گواهی شده پس از یک ممیزی سخت داخلی و خارجی بر اساس چهارچوب و خط مشی های حساب شده، کیفیت موجود در استاندارد های آن را تصدیق کرده و در ماموریت خود در تلاش مداوم برای برتری عملکردی وجهه ای بین المللی بدست آورده.

مستندسازی و کارایی پروسه

با کسب گواهینامه ی ایزو 9001:2008 برای سیستم مدیریت کیفیت خود (QMS) نیز شاهد پیشرفت کیفیت در سرویس ها و ارتقا کارایی در پروسه ها شان شده است. چهارچوب کاری استاندارد ها به تسهیل پروسه ها کمک می کند و خط مشی تهیه می کند که می تواند توسط هر کارمندی دنبال شود تا وظایف خود را اجرا کنند. مدیریت منابع، مدیریت تغییر، مدیریت دانش و سایر موارد بطور موثر و کارامدی مدیریت می شوند و مستندات لازم در طول چرخه های پروسه خلق می شوند.

برنامه ریزی اثرگذار و تصمیم گیری توسعه یافته

به محض ساختار بندی پروسه ها و خلق مستندات به عنوان استاندارد، کارمندان قدرت تولید برنامه های موثر را بدست می آورند. بر اساس مستندات و داده ها درباره ی منابع، ارتباطات، خدمات و رضایتمندی مشتری، تصمیم گیری آسان، واضح و موثر می شود.

ایجاد وفاداری و افزایش رضایت مشتری

روش های نظام مندی درمورد جلب رضایت مشتری برای خدمات ارائه شده وجود دارد، و عملکرد کارمند، دارای معیارهای داخلی و خارجی است. این امر فرصت های متعددی برای تشویق کارمندان به وجود می آورد تا عملکرد بالایی نشان دهند. از طرفی دیگر کارایی، ثبات و تعهد به کیفیت خدمات، رضایت مشتری را به شیوه ای ثابت و شفاف ارتقا می دهد.

افزایش بازگشت

تجربیات بر پایه ی سیستم مدیریت کیفیت به دلیل افزایش کارآیی پروسه و مدیریت برتر منابع، نتایج ملموسی نشان داده. نظارت مداوم و دقیق معیار های اقتصادی، اجتماعی، و زیست محیطی، عملکرد های مالی را از طریق افزایش تولید و کنترل هزینه ی به موقع بهبود بخشیده است.

روحیه ی کامند ارشد

با تعریف واضح نقش ها، فرصت های آموزشی ایجاد شده برای ازدیاد مهارت های مناسب، تصویری روشن و دارای حدود قابل اندازه گیری، کارمندان را تشویق به انجام بهترین تلاش خود می کند. مدیریت جوابگویی و تعدیل مسئولیت ها چالشی بوجود آورده که بر کیفیت خدمت اثر مثبت دارد و منجر به موفقیت کلی می شود.

بررسی مداوم

استاندارد های سیستم مدیریت کیفیت ایزو 9001:2008 اجرا شده برای بررسی مداوم پروسه و انجام ممیزی گروهی از دستورالعمل ها را فراهم می کنند. انجام شده در فواصل ازپیش تعیین شده خارجی و داخلی، چنین بررسی ها و ممیزی های  بر پایه ی داده و حقایق زنده، پیشرفت های مداوم و تصمیمات موثری در پی دارند.

توسعه ی روابط با شرکای استراتژیک

ایزو به عنوان یک نشان شناخته شده شرکت ها را قادر می سازد پروسه ها، حدود خود، به همراه مستندسازی ردیابی پروسه و ارزیابی تامین کننده را به شیوه ای استانداردسازی کند تا کیفیت برتر تامین کننده ها ی طرف معامله با سازمان درزمینه ی ارتباطات دوسویه سودمند تامین کننده تهسیل شود.

مزایای اجرای سیستم مدیریت امنیت اطلاعات (ISMS)

ارزشهای امنیت اطلاعات

تصدیق می شود که، اطلاعات اش دارایی تجاری حساسی است و تلاش کرده آن را با تقویت استراتژی های امنیت اطلاعات و اجرای موثر سیستم مدیریت امنیت اطلاعات (ISMS) محافظت کند. همچنین مشخص شده که استراتژی ها و اجرا سازی ها ی این ISMS یک مسئولیت مدیریتی کلیدی است.

ایجاد نظارت [مدیریت] شراکتی موثر

اثر رخنه های امنیتی با انجام کنترل های موثر در سطح پروسه، شناسایی روشن مالکیت، ایجاد مسئولیت و برآورد برای افراد، سرمایه های فناوری و اطلاعات بطور مداوم و نظام مند تقلیل یافته. این نظارت بر سطح به مدیریت کمک می کند در صورت بروز انحرافات مسیر مجدد تنظیم کند و مدیریت اشتراکی موثر را حفظ کند.

تقلیل تلفات مالی

اخذ ایزو 27001 رویکردی قابل درک است که از عملکرد مداوم مطمئن شده و با قوانین مرتبط با امنیت، حریم خصوصی و حقوق مالکیت های ذهنی همخوانی دارد. بدینسان با اطمینان از استمرار در تجارت به مدد مکانیزم بازیابی از موقعیت بحران، ما ریسک های مالی را در عملیات تجاری خود کاهش داده ایم.

اطمینان در تطابق

اجرای ISMS در یک سازمان که توسط یک سازمان مستقل بین المللی گواهی کسب کرده تائید کننده ی دقت و تعهدی است که توسط مدیریت و کارمندان برای امنیت اطلاعات نشان داده می شود. این مهم مطابق با قوانین ملی، منطقه ای و بین المللی مورد استفاده تجارت آن شرکت است.

ایجاد یک فرهنگ امنیتی

از طریق ارزیابی نظام مند نقش ها و مسئولیت ها، بررسی پروسه ها، سیاست ها، و دستورالعمل ها، اکنون یک فرهنگ امنیتی هوشمند به وجود می آید. این کوشش برای ما برتری رقابتی بوجود می آورد در حالی که هزینه های مربوط به ارتقا کارآیی پروسه و مدیریت امنیت را کاهش می دهد.