1

ایزو 22000 کارکرد کیفیت را به سلامت غذایی ارتباط می دهد.

شرکت مهندسین مشاور سیستم های مدیریتی راژماناز آنجا که فرایند تولید محصولات غذایی و توسعه زنجیره عرضه آن ها روز به روز در حال گسترش است، به نظر می رسد که استفاده از سیستم های سلامت غذایی نقش بسزایی در توسعه کیفیت در همه ابعاد داشته است. ايمنی غذا وابسته به بروز مخاطرات بيماري‌زايي غذايي در هنگام مصرف مي‌باشد. کنترل کافي و مناسب در طول زنجيره غذايي امري ضروري بنظر مي‌رسد چرا که در هرمرحله از زنجيره غذايي ممکن است مخاطرات ايمني غذا رخ دهد. لذا رسيدن به ايمني غذا بايستي با تلاش همه گير طرفهاي زنجيره غذا صورت پذيرد.

بکارگيری اين استاندارد به سازمانهايي که در رده‌هاي مختلف زنجيره غذايي قرار دارند کمک مي‌کند که بتوانند مخاطرات موجود در سيستم خود را شناسايي و کنترل نمايند.

اين استاندارد مجموعه ترکیبی موثري را جهت حصول اطمينان از ايمني غذا در طول زنجيره غذايي ايجاد مي‌نمايد که عناصر کليدی آنها شامل ارتباط متقابل، سيستم مديريت، برنامه‌هاي پيشنهادی و اصول HACCP مي‌باشد.

دامنه کاربرد: کليه سازمانها در محدوده زنجيره غذايي شامل توليدکنندگان مواد اوليه در کارخانه‌هاي توليد مواد غذايي و خوراک دام، عوامل درگير با حمل و نقل و انبارش، فروشگاه‌های خرده فروشی و تامين کنندگان خدمات مرتبط با غذا نظيرخدمات بسته‌بندی و ... می‌توانند از اين استاندارد بهره جويند.

اين استاندارد يکي از تخصصي ترين استانداردهاي مديريت کيفيت در صنايع غذائي در جهان مي باشد که در اول سپتامبر 2005 توسط کليه ISO/TC34 تدوين و ابلاغ شد.اين استاندارد قابليت پياده سازي در سراسر زنجيره تأمين مواد غذائي از توليد در مزرعه و يا مراکز نگهداري دام و طيور تا ماشين آلات صنايع غذائی، کارخانجات توليد مواد غذائی، صنايع بسته بندی، غذاي دام و طيور شرکتهاي پخش مواد غذائي، سوپر مارکتها و... را دارد.

کدکس

کدکس عبارت است از جمع آوري وتطبيق بين المللي استاندارد هاي مواد غذايي و ارايه آن به شکل واحد.

تعريف کدکس

کدکس در لغت بمعناي آيين نامه،مقررات،نشانه و آليمانتاريوس به معناي مواد غذايي مي باشد.

کدکس عبارت است از جمع آوري وتطبيق بين المللي استاندارد هاي مواد غذايي و ارايه آن به شکل واحد.

شرکت مهندسین مشاور سیستم های مدیریتی راژمانتاريخچه تشکيل کميسون کدکس غذایی

در يازدهمين کنفرانس FAOدر ۱۹۶۱ و شانزدهمين اجلاس جهاني WHO در ۱۹۶۳تشکيلات جديدي تحت عنوان کميسيمون آيين نامه مواد غذايي"Codex Alimentarius Commission" به منظور اجراي استانداردهای مشترک  FAO/WHOدر زمينه مواد غذايي به وجود آمد در حال حاضر ۱۷۲ کشور عضو کدکس مي باشند.

اهداف کميسيون کدکس غذايي

حفظ منافع و بهداشت مصرف کنندگانتسهيل روابط تجاري و هماهنگ شدن اقدامات انجام شده در زمينه مواد غذايهماهنگ نمودن کليه فعاليتهاي استاندارد مواد غذايي در بخشهاي دولتي و غير دولتيتعيين اولويت و ارائه راهنماييهاي لارم در زمينه پيش نويسهاي استاندارد با کمحک سازمانهاي ذينفعنهايي نمودن استانداردها و انتشار آنها به صورت مقررات و يا codexدر قالب استانداردهاي منطقه اي يا بين المللي و تکميل و اصلاح استانداردها پس از بررسي هاي مناسب و لازم

روش تدوين استانداردهاي کدکس

۱ـ روش معمولي: داراي ۸ مرحله (step)است که کشور هاي عضو در مراحل ۳،۶ و ۸ نظرات خود را اعلام مي نمايند.

۲ـ روش سريع: داراي ۵ مرحله است که کشورهاي عضو نظرات خود را در مراحل ۳ و ۵ اعلام مي نمايند.

چهارچوب استانداردهاي کدکس مواد غذایی

۱ـ نام استاندارد ۲ـ دامنه کاربرد ۳ـ تعريف ۴ـ ترکيبات اصلي تشکيل دهنده و عوامل کيفيتي ۵ـ افزودني ها ۶ـ ‎آلاينده ها ۷ـ ويژگيهاي بهداشتي ۸ـ وزن و اندازه ۹ـ برچسب گذاري ۱۰ـ روش آزمون و نمونه گيري

شرکت مهندسین مشاور سیستم های مدیریتی راژمانساختار تشکيلات کدکس بين المللی

کميسيون کدکس مواد غذاييC.A.C شامل(دبير خانه و کميته اجرايي)و کميته اجرايي شامل(کميته هاي منطقه اي، کميته هاي اجرايي بين دولتي، کميته محصولات مواد غذايي،کميته موضوعات عمومی.

کميته موضوعات عمومی(۹ کميته فنی)

 1. باقيمانده آفت کشها
 2. سيستم بازرسي و صدور گواهينامه براي مواد غذايي وارداتي و صادراتي
 3. باقيمانده داروهاي دامي
 4. تغذيه و رژيمهاي ويژه غذايي
 5. برچسب گذاري مواد غذايي
 6. روشهاي آزمون و نمونه برداري
 7. اصول کلی
 8. افزودنيها و آلاينده هاي مواد غذايي
 9. بهداشت مواد غذايي
 10. کميته محصولات مواد غذایی

کمیته فنی:

 1. ميوه ها و سبزيهاي فراوري شده
 2. ميوه ها و سبزيجات تازه
 3. چربيها و روغنها
 4. فراورده هاي کاکائو و شکلات
 5. شکر
 6. شير و فراورده هاي آن
 7. آبهاي معدني طبيعي
 8. ماهي و فراورده هاي شيلاتي
 9. بهداشت گوشت
 10. غلات ،حبوبات وبقولات
 11. پروتينهای گياهی

کميته هاي اجرايي بين دولتی (۳ کميته فني)

 1. غذاهاي حاصل از بيوتکنولوژي(ژاپن)
 2. خوراک دام(دانمارک)
 3. آبميوه ها و سبزيها(برزيل)

کميته هاي منطقه اي (۶ کميته فني)

 1. آسيا(کره)
 2. آفريقا(مراکش)
 3. اروپا(جمهوري اسلواکي)
 4. خاور نزديک(اردن)
 5. آمريکاي لاتين(آرژانتين)
 6. آمريکاي شمالي و اقيانوسيه(ساموآ)

شرکت مهندسین مشاور سیستم های مدیریتی راژماناستانداردها و آئين کارهاي تدوين شده توسط کميسيون کدکس

 • استاندارد هاي محصولات غذايي
 • استاندارد هاي عمومي و راهنماهاي بر چسب گذاري
 • راهنماها و آيين کارهاي محصولات غذايي
 • حد مجاز آفت کشها
 • آيين کارها و راهنماي کلي بهداشت مواد غذايي
 • تعيين حد افزودنيهاي مواد غذايي
 • تعيين حد افزودنيهاي مواد غذايي
 • راه هاي ارزيابي خطر
 • راهنماها و توصيه هاي نحوه اجراي بازرسي وصدور گواهينامه
 • استانداردها و راهنماها و آيين کارهاي آلاينده ها

چگونگی ارتباط کميسيون کدکس غذایی در کشورها

موسسه استاندارد عامل ارتباطي کميسيون کدکس غذايي در ايران است. دبيرخانه شوراي هماهنگي کدکس در موسسه و در مديريت غذايي و کشاورزي مستقر مي باشد. رييس موسسه، نائب رييس شورا و رييس کميسيون ملي کدکس غذايي ايران مي باشد.