1

استانداردهای خانواده سیستم مدیریت کیفیت

شرکت مهندسین مشاور سیستم های مدیریتی راژماناستاندارد ایزو ۹۰۰۰ خانواده استانداردهای سیستم مدیریت کیفیت است. امروزه نیاز بسیاری از سازمان‌ها به این استانداردها بسیار تامل برانگیز است و به عبارتی یکی از شاخصه‌های استاندارسازی نحوه مدیریت کیفیت سازمان‌ها در سطح جهانی می‌باشد. اولین شاخه ی اصلی این خانواده ایزو ۹۰۰۱ می‌باشد و شامل شاخصه‌های زیر می‌باشد:

 • مجموعه‌ای از روندها که مراحل حیاتی کسب و کار را تحت پوشش می‌گیرند
 • کنترل و اصلاح فرایندها برای کارا بودن آنها
 • ثبت و ضبط اطلاعات مناسب
 • کنترل برون داد‌های معیوب و اتخاذ تصمیم و انجام عمل درست برای اصلاح
 • بررسی‌های معمول برای اطمینان حاصل کردن از درستی روندهای منحصر به فرد و سیستم مدیریت کیفیت
 • بهبود مداوم و مستمر به روندها و محصولات

شرکت و یا موسسه‌ای که از طریق ممیزی مستقل و تصدیقی دارای شرایط درست مدیریت کیفیت باشد، می‌تواند گواهینامه این استاندارد را دریافت کند.

فهرست استانداردهای خانواده ایزو 9000 در اینجا آمده‌است. ایزو ۹۰۰۰ شامل ایزوهای زیر می‌باشد :

شرکت مهندسین مشاور سیستم های مدیریتی راژمانایزو ۹۰۰۰:۲۰۰5 - سیستم مدیریت کیفیت - واژه نامه‌ها و بنیان‌های اساسی اعطا. این بخش به تعریف دقیق خود استاندارد و شرایط اعطای استاندارد می‌پردازد و هسته اصلی استانداردهای خانواده ایزو ۹۰۰۰ محسوب می‌گردد.

ایزو ۹۰۰۱:۲۰۰8 - سیستم مدیریت کیفیت - شرایط معنی دار شدن استفاده از این استاندارد برای هر نوع طراحی سازمان، بخش رشد و بهره وری، تولیدی، نصب سیستم‌ها و ارائه خدمات و یا تامین کنندگان هر نوع خدمتی. به عبارتی این نوع ایزو شرایطی را خواستار می‌شود که سازمانها باید داشته باشند تا رضایتمندی مشتریانشان را جلب کنند.

ایزو ۹۰۰۴:۲۰۰9 - سیستم مدیریت کیفیت - راهنمای بهبود مستمر - این بخش به بهبود مستمر در سیستم می‌پردازد و راهنمایی‌هایی برای بهبود مستمر و بالابردن شفافیت کار سیستم و همچنین به بلوغ رساندن سیستم دارد.

نکته : اعضای قبلی استانداردهای خانواده ایزو ۹۰۰۰ (شامل ایزو ۹۰۰۱ , ۹۰۰۲ و ۹۰۰۳) امروزه در غالب ایزو ۹۰۰۰ مجتمع شد اند و هر شرکتی که ادعا می‌کند دارای ایزو ۹۰۰۰ می‌باشد، در واقع بیشتر دارای ایزو ۹۰۰۱ می‌باشد.

شرکت مهندسین مشاور سیستم های مدیریتی راژمانشرایط دارا شدن مدیریت کیفیت و اخذ ایزو ۹۰۰۱ مشتمل بر نزدیک به ۳۰ صفحه شرایط می‌شود که توسط سازمان بین‌المللی استانداردسازی ISO منتشر و در همه کشورها به منظور هماهنگی به کار می‌رود. این شرایط به شرح ذیل می‌باشند :

 • پیش گفتار
 • معرفی ایزو
 • شرایط
 • بند اول : محدوده
 • بند دوم : مراجعبند
 • بند سوم : واژگان و تعریف‌ها
 • بند چهار : سیستم مدیریت کیفیت
 • بند پنجم : مسئولیت‌های مدیریت
 • بند ششم : مدیریت منابع
 • بند هفتم : پدیدآوری و تحقق محصول
 • بند هشتم : پایش، اندازه گیری، تحلیل و بهبود

در اصل، استفاده کنندگان می‌بایستد بندهای یک تا هشت را رعایت کنند. تنها فصول چهار تا هشتم قابلیت کار با مدیریت کیفیت را تعیین می‌کنند.

شش روش اجرایی الزامی استاندارد :

۴٫۲.۳ - کنترل مستندات

۴٫۲.۴ - کنترل سوابق

۸٫۲.۲ - ممیزی داخلی

۸٫۳ - کنترل محصولات نامنطبق

۸٫۵.۲ - اقدامات اصلاحی

۸٫۵.۳ - اقدامات پیشگیرانه

به علاوه مواردی که اشاره شد، شرایط ایزو ۹۰۰۱:۲۰۰8 شامل خط مشی کیفیت و نظام نامه کیفیت می‌باشد.