1

شرکت مهندسین مشاور سیستم های مدیریتی راژمانمشکلات عمده زیست محیطی جهان

 1. گرم شدن زمین
 2. اثر گلخانه ای
 3. سوراخ شدن لایه ازون
 4. تخریب زیستگاها
 5. از بین رفتن ذخایر ژنتیکی
 6. آلودگی آبهای روی زمین
 7. ضایعات و تشعشعات رادیواکتیو
 8. کمبود غذا
 9. افزایش بی رویه جمعیت
 10. آلودگی آبها

بحران های زیست محیطی:

موضعی:

 • آلودگی هوای شهری
 • آلودگی صوتی
 • مشکلات دفع مواد زائد جامد

شرکت مهندسین مشاور سیستم های مدیریتی راژمانمنطقه ای:

 • آلودگی رودخانه ها ، دریاچه ها و دریاها
 • باران اسیدی
 • تغییرات اقلیمی

جهانی:

 • تخریب لایه ازن
 • تغییر آب وهوا در اثر تشدید پدیده گلخانه ای در جو زمین
 • تشدید بلا یای طبیعی

برخی آمارها از روندهای محیط زیستی در جهان

نشر جهانی دی اکسید کربن به 23900 میلیون در سال 1996 رسیده است که چهر برابر کل مقدار آن در سال 1950 می باشد.

بدون وجود پروتکل مونترال ، میزان مواد تخریب کننده لایه ازن تا سال 2050 به 5 برابر مقدار کنونی آن خواهد رسید .

اگر الگوی مصرف کنونی تغییر نکند تا سال 2025 دو نفر از هر سه نفری که بر کره خاک زندگی می کنند ، با مشکلات جدی آب روبرو خواهند شد.

تماس با مواد شیمیایی خطرناک تاثیرات نامطلوب بسیاری برابنای بشر داشته است از جمله نارسائیهای بدو تولد و سرطان . مصرف آفت کش ها در جهان منجر به 5/3 تا 5 میلیون مسمومیت حاد شده است .

آفت کش ها موجب تخریب لایه ازن با سرعتی معادل 40 برابر کلروفلوئوروکربن های بدنام می گردند .

حدود 20% از زمین های مستعد به دلیل فرسایش خاک ناشی از مداخلات بشری تخریب شده است که در نتیجه زندگی یک میلیارد انسان را در معرض خطر قرار داده است .

- 5 تا 10 درصد از تخریب لایه ازن ناشی از مصرف آفت کشها است.

- برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد در گزارشی که بر اساس شاخص های زیست محیطی به ویژه آلودگی هوا تنظیم کرده است، ایران را در سال 2006 در بین 133 کشور جهان در رتبه 117 جای داد . گفتنی است که در ایران سالانه بیش از 43 هزار نفر بر اثر آلودگی هوا می میرند. خسارت سالیانه آلودگی هوا در ایران 14 هزار و 420 میلیارد ریال معادل 1/6 درصد تولید ناخالص ملی است .

شرکت مهندسین مشاور سیستم های مدیریتی راژمانتاثیرات منفی فعالیت های صنعتی بر محیط زیست:

1-در زمان استقرار

 • تخریب زمین
 • جابجایی جمعیت
 • نازیبائی منظر
 • کاربری های نامتجانس

2- در دوران فعالیت

 • انتشار آلاینده ها
 • حمل ونقل
 • صدا
 • مواد زائد جامد
 • مواد زائد خطرناک
 • آثار فرامکانی

مزایای استقرار سیستم مدیریت محیط زیست ایزو 14001 (ISO 14001) :

 • اصلاح یا بهبود عملکرد سازمان در رابطه با محیط زیست
 • قرارگرفتن در یک موضع برتر در صورت تساوی سایر شرایط با رقبا درزمان یک رقابت تجاری
 • انطباق عملکرد با الزامات قانونی
 • کاهش هزینه ها (شامل کاهش مصرف انرژی ، کاهش ضایعات )
 • کاهش حوادث منجر به وارد آمدن آسیبهای جانی ومالی و آلودگی محیط زیست
 • ارتقای فرهنگ زیست محیطی سازمان
 • افزایش اعتماد واعتقادمشتری به توانائیهای شرکت